STAPPENPLAN

DE OPDRACHT
Je vult de gegevens in op de website van FIXXED en geeft je wensen door. (we moet in eerste instantie met een formulier op de site werken.
Je hebt daarna telefonisch contact met een adviseur om jouw wensen en de werkwijze van FIXXED door te spreken.
Je ontvangt een opdrachtbevestiging met daarin de gemaakte afspraken.
Je dient voor de optie AFSLUITEN het formulier Inventarisatie Execution Only Hypotheken in te vullen.
(deze mogelijkheid kan alleen bij voldoende financiële kennis worden aangeboden)
Je ontvangt inloggegevens van ons CRM systeem zodat je het traject kunt volgen en stukken kunt uploaden

ADVIESRAPPORT
Je ontvangt aan de hand van het inventartisatiegesprek een uitwerking als praatstuk
Je hebt telefonisch contact met een adviseur van FIXXED om de uitwerking te bespreken
Je ontvangt een hypotheek adviesrapport

VOORSTEL
Je geeft jouw akkoord op de voorstellen en wij vragen een rentevoorstel aan bij de gekozen geldverstrekker
indien van toepassing regelen wij het taxatierapport, overlijdensverzekering en bankgarantie
Je ontvangt na akkoord geldverstrekker het rentevoorstel
Je tekent het rfentevoorstel en zet dit document samen met de ontbrekende stukken in jouw digitale dossier

AKTE
Je ontvangt na beoordeling door de geldvstrekker een definitieve offerte.
Je tekent de offerte en zet dit document in jouw digitale dossier
Je ontvangt dan binnen enkele uren bericht dat de stukken ter voorbereiding aan de op gegeven notaris zijn verzonden
Je ontvangt van de notaris instructie van het vervolg en uiteindelijk concept aktes en afrekening ter voorbereiding van aktepassering